ÖFFK:s historia

Fäktsportens inträde i Jämtland började som på så många andra regementsstäder med att soldater och främst officerare  övade fäktning. Stadens regementen I5 Jämtlands Fältjägarregemente och A4 Norrlands Artilleriregemente och F4 Jämtlands Flygflottilj, arméregementena grundades i slutet på 1800 då man övergav de gamla övningshedarna och allmän värnplikt infördes. F4 föddes ur försvarsbeslutet 1925 då arméns flygkompani ombildades till Flygvapnet. Att man tränade fäktning var en självklarhet bland officerarna, värnpliktiga och underofficerare samt underbefäl var inte välkomna på denna aktivitet. Undantag förekom men då endast för underofficerare som utbildades till instruktörer men annars var det renodlat för officerare.

Fäktträning ägre rum på alla tre regementena oberoende av varann, och så såg det ut fram till 60 och 70-talet. Vår klubbs historia tar sin början på det sena 70-talet med en unik entusiast vid namn Birger Wiklund. Det var en grupp officerare som lärt sig fäkta under utbildningen, för blivande piloter på Ljungbyhed var det obligatoriskt att prova på samma gällde officersutbildningen vid Karlberg.

Birger var inne på slutet av en lång karriär som yrkesofficer, han var då stabsofficer vid Milostaben i Östersund. Det hela började med att några officerare brukade träna fäktning på F4 för sin motions skull, ryktet går och via kontakter så letar sig ungdomar dit för att få prova på. Några av ungdomarna är barn till officerare och några är bara intresserade av att en för dom ny sport som är spännande. Birger tillsammans med kollegor börjar undersöka saken för att bilda en civil fäktklubb, militären hjälper dock till med träningshallar så gott det går. Första tiden är man på F4, senare A4 och nån termin på ATS inne i Östersund. Klubben bildas 1982 även om själva verksamheten har pågått i några år.

1984 så lämnar klubben de militära idrottshallarna och får plats inne på Sporthallen vid Wargentinsskolan, där blir föreningen kvar fram till 1998. Under denna tid så frodas verksamheten, tävlingar, träningsläger i Vålådalen och ett gott samarbete med F4IF och Baggårdens FäktFörening.

Från 1998 och fram till 2001 ligger verksamheten helt på is, avsaknad av ledare då studier och jobb tvingar några att flytta.

2001 så startar allt om från början igen nu med siktet inställt på en riktig fäktsal att kunna samla ungdomar i. Hornsbergsskolan på Frösön står delvis tom, den hyser endast elever från Lugnviksskolan tillfälligt då en renovering pågår i Lugnvik. Den lilla gymnastiksalen på 8×8 m blir en början i januari 2002 med knappt 10 nybörjare, ett halvår senare så är vi helt ensamma på skolan och tar då över matsalen som ger oss ytterligare utrymme för 4 pister.

2004 så räknar klubben 70 medlemmar, militärhögskolan i Östersund besöker klubben med 300 kadetter. En enkel annons i tidningen ger ett enormt gensvar. Samma år så beslutar kommunen att skolan ska rivas, den ska ge plats åt ett nytt äldreboende.

Vi får då flytta en bit längre upp på Frösön till en annan nedlagd skola, Lövstaskolan som hade en större gymnastiksal. Den delar vi med en kampsports förening. I denna hall så utvecklas vi ännu mer, vi håller tävlingar och kurser och tar emot hela Vallaskolan på 300 elever som får komma och prova på fäktning.

Nyårsnatten 2008 brinner hela fäktsalen ner till grunden, all utrustning går förlorad. Värden för över en halv miljon har brunnit upp.

Kommunen ordanr fram en ny hall i närheten, den gamla korsettfabriken där Lärnia nu är fick fungera som ett provisorium. Kommunen hjälper också till med att finansiera anskaffningen av ny utrustning, fäktförbundet tillsammans med andra föreningar i landet går samman för att hjälpa oss komma på fötter igen.

Efter ett par år på den adressen så blir det flytt då det är andra hyresgäster som ska in i huset, nytt hem blir en lokal på Körfältet. Nu är inriktingen att till varje pris få föreningen att överleva, flyttar man en förening så försvinner det alltid medlemmar.

När hyresvärden vill ha tillbaka lokalen för en annan hyresgäst ville hyra, blev det en flytt igen till Fagervallsskolan. En riktig gymnastikhall visserligen men att få en kontinutet i verksamheten är svårt under dessa förhållanden.

Sedan ett par år så pågår ett utvecklingsarbete mellan karaten och fäktklubben, karaten blev också hemlös efter branden. Det ger till slut resultet, en befintlig fd servicehall på fd A4:s område som nu heter Campus och är en del av Mittuniversitetet. Denna hall byggs om genom en finansiering från Allmänna arvsfonden, kommunen och RF. Nu finns det en helt annan långsiktighet.

2014 kunde fäktklubben och Östersunds Budokai kliva in och ta den nya hallen i bruk. Efter många år ute i mörkret har det nu börja ge resultat, ungdomar kommer till klubben. Ett fäktgymnasium startar 2017, vi har kapacitet att hålla tävlingar. Vi har varit ute på över 30 skolor och träffat över 3500 elever. Ingen annan idrott i landet har nått ut till så många.

Vi arbetar nu vidare mot nästa mål: tävlingsframgångar.