Om

Östersund-Frösö FK – Fäktning

Bildad: 1982-01-01
Föreningsnummer: 9812-17
Postadress: Akademigatan 5, 831 40 Östersund
Fakturaadress: Akademigatan 5, 831 40 Östersund
Telefon: 0702365631
E-post: boogh71@gmail.com
Hemsida: https://www.offk.se
PlusGiro: 276205-2
Organisationsnummer: 893203-4138
Föreningens hemsidor: offk.se 

 

Östersund-Frösö fäktklubbsstyrelse

Ordförande: Patrik Joelsson

Sekreterare: Stefan Ekeroth

Kassör: Johanna Nilsson

Utbildningsansvarig: Katarina Ryckenberg

Ledamot: Jan-Åke Sjömäling

Adjungerad: Bengt Boogh