Styrelsen kallar till årsmöte för verksamhetsåret 2023!

Den 19 maj kl 19.00 i fäktsalen!

Handlingar till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan ca två veckor innan årsmötet och ev propositioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet!

Ev proposition skickas till: ordf@offk.se

 

Välkomna