Hej alla medlemmar.

Den här säsongen får vi mer troligt räkna som ett ”mellanår” jag (Bengt) har varit borta några månader men är nu tillbaka på träningarna, lite reservation på måndagar då jag jobbar till 18. Men annars i full fart igen 🙂
Hösttävlingen ”Gunnarsvärja” har det inte gjorts så mycket med, jag förslår att den får avgöras på en träningskväll så är den avklarad. Någon måste ju få vinna en styck värja, vårens tävling på klubben ”Guldmasken” ska vi se om den kan avgöras på det ordinarie sättet, dvs att fäktarna får samla poäng på onsdag kvällarna och i slutet på terminen så korar vi en vinnare.

Vill bara påminna om att Härnöcup i Härnösand närmar sig, den tävlingen går av stapeln den 1-2 april, den som vill åka skriver upp sig på listan i fäktsalen.

Jag och ordförande Patrik sitter just nu i skrivande stund på Arlanda efter att ha varit på Svenska Fäktförbundets årsmöte i Stockholm. Vi skulle gärna vilja ha in idéer från er medlemmar tex vad ska vi bli bättre på rent allmänt? något i fäktsalen? nåt vi gör för lite av eller för mycket? eller hur vi kan göra saker på annat sätt? Vad tycker ni att klubben ska ha för typ av verksamhet? Kom med förslag till oss. Från och höstterminen så kommer både jag och Patrik att lägga mer energi och jobb på klubben, vi har båda nu avsagt oss alla uppdrag i fäktförbundets styrelse för att koncentrera oss på vår egen förening och i viss mån distriktet. Det var en enkel prioritering, klubben och medlemmarna i den går alltid först.

Vi ses i fäktsalen till veckan 🙂

Bengt och Patrik