Viktigt meddelande till alla medlemmar och nybörjare som har sett fram mot att börja med fäktning hos oss. Efter en bedömning av läget gällande smittspridningen just nu så har styrelsen i samråd med Budokai som vi delar lokaler med tagit beslutet att senarelägga terminsstarten.

Det innebär att nu på måndag är det stängt för nybörjare och övriga, ny tid för terminsstart blir måndagen den 24:e januari vecka 4. Det är naturligtvis tråkigt för alla inblandade men vi tar detta svåra beslut med hänsyn till våra fäktares och deras anhörigas hälsa.

Välkomna den 24:e januari med hopp om att smittan lugnar ner sig, hjälps vi alla åt så kommer det att bli en bra termin på klubben.

På styrelsens uppdrag

Bengt Boogh