Till alla det berör.
Även nästa år kommer våra föreningar få det besvärligt att bedriva normal träning. En särskild pandemilag införs i januari som säger att högst 8 st får träna samtidigt. Vi kommer göra vårt yttersta för att bedriva någon form av träning men måste ta hänsyn till lagar, tränande och tränare.
Våra föreningar är helt beroende av era avgifter för att upprätthålla vår verksamhet och vår lokal. Alla tränare arbetar ideellt liksom våra styrelser. Vi har en privat hyresvärd som kvartalsvis debiterar oss en hyresavgift på ca 85.000kr. Till detta kommer att våra stöd för träningsaktiviteter från kommun och RF varit lägre än ett normalt år under 2020. Vi kämpar hårt med att få det att gå ihop och komma tillbaka till normal träning.
Trots att vi kanske inte kommer tillbaka till normal träning i starten på nästa termin hoppas vi behålla alla er medlemmar och vi behöver era terminsavgifter för att finnas kvar! Gott nytt år och god fortsättning till alla er i föreningarna!
Bo Friberg ÖBK Patrik Joelsson ÖFFK