Hej alla medlemmar i ÖBK och ÖFFK!

Det har säkert inte undgått någon hur pandemin sprider sig. Jämtland är nu den sista regionen som inför särskilda regler kring hur vi skall hindra smitta. Husmötet och styrelserna har haft upprepade kontakter för att förbygga smitta och planera för säker träning. Nu när särskilda regler inträder ser vi oss skyldiga att ta hänsyn till dessa. Det kommer att innebära stopp för träning inomhus i Kamphuset för att skydda tränande och instruktörer. Vi har lyckats driva säker träning fram till den 20 november utan att, vad vi vet, haft fall av smitta hos tränande eller hos tränare.

Vi vill inte utmana ödet och fortsätta med den smittspridning som finns i samhället. Nu tar vi paus och ses efter jullovet och hoppas på en säker och rolig start då!

Bo Friberg Patrik Joelsson

ÖBK.         Öffk