Vår nya lokal förekommer i en artikel i ÖP
Länk:

http://www.op.se/sport/ny-sporthall-byggs-i-ostersund

Lokalen har också en egen FB sida:

https://www.facebook.com/campuskampsport